About
Privacy settings

weatherplay

Using the wind and rain to make outdoor play fun

We want to harness the wind and rain to make outdoor play fun in all weathers.

Tá muid ag baint leas as an aimsir féin chun spraoi agus spóirt a bheith againn amuigh faoin aer sa doineann.

We’re running design workshop across Galway, so watch this space.

Beidh ceardlainn dearthóireachta á reáchtáil againn ar fud na Gaillimhe san Fhómhair. Bígí ag faire amach dóibh anseo.

We will work with the experts in play- children! - to design weather-interactive games and play installations.

Tá muid ag obair in éineacht le gasúir na Gaillimhe chun cluichí agus fearais a chrothú a bhaineann úsáid as an ngaoth agus an bháisteach le gur féidir spraoi a bhaint as an aimsir, soineann nó doineann.

Check out Fearthainnator, our 2016 Weatherplay project for Galway 2020’s bid. Browse the design concepts we’ve collected so far.

Caith súil ar an Fearthainnator, ar chruthaigh muid i 2016 ar son iarratas Gaillimh 2020, agus ar an mbailiúchán coincheapa.

Hope It Rains | Soineann nó Doineann is created and curated by Ríonach Ní Néill, produced by Ciotóg, and commissioned by Galway 2020, European Capital of Culture.


Hope It Rains | Soineann nó Doineann arna chruthú ag Ríonach Ní Néill, arna léiriú ag Ciotóg, arna choimisiúnú ag Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.