An Fearthainnator
Privacy settings

An Fearthainnator

In 2016, we carried out a pilot project to present to the European Capital of Culture jury when they visited Galway

I 2016 thugamar faoi thionscnamh Weatherplay le cur faoi bhráid moltóirí Príomhchathair Chultúr na hEorpa agus iad ag tabhairt cúirt ar Ghaillimh

We worked with over 100 children age 4-16 in Scoil Chaomháin on Inis Oírr, and...

Ghlac breis is 100 gasúr idir aois 4 agus 16 páirt, ó Scoil Chaomháin ar Inis Oírr, agus...

... Scoil Sailearna, Indreabhán, and...

... Scoil Sailearna, Indreabhán, agus...

... Ballybane Foróige club in Galway City.

... Club Foróige Ballybane, cathair na Gaillimhe.

We asked them “How can we use the wind and rain to have fun playing outdoors in bad weather?”

D’iarr muid orthu “Conas gur féidir leas a bhaint as an ghaoth agus an bháisteach le spraoi amuigh faoin aer sa doineann?”

They gave a million brilliant answers. Here are just some of their design solutions:

Bhí togha na smaointe acu.
Níl anseo ach blaisín bheag daoibh:

A rain-powered waterslide inside your house,

Sleamhnán báistí laistigh den teach,

kiting – tied to the kite!

eitleogaíocht – ceangailte den eitleog!

A water-powered go-kart,

Cairtín a úsáideann cumhacht uisce,

a merry-go-round-powered shower with wind-powered drier,

cioth uisce a úsáideann cumhacht uaidh roithleagán ró, agus triomadóir a úsáideann cumhacht tuirbín gaoithe,

and water fights...

agus caitheanna uisce...

... lots, and...

... go leor...

... lots, and...

... a lán...

... lots of...

... an t-uafás...

... water fights!

... caitheanna uisce!

So we decided to make a water-harvesting water-fighting contraption,

mar sin chruthaigh muid gléas mór a bhailíonn báisteach agus a chaitheann uisce,

with a butterfly roof collecting rain-water,

le díon bunoscionn chun báisteach a bhailiú,

and a water-cannon made from a fire extinguisher,

agus gunna mór uisce déanta as múchtóir tine,

and pumps,

agus caidéil,

and a bucket fountain,

agus scairdeán déanta as buicéid,

and bigger buckets,

agus buicéid mhóra,

and squirting hoses!

agus píobáin chun uisce a stealladh!

We installed it in the playground on Inis Oírr. It rained...

Bhí sé ag dóirteadh báistí nuair a chuireamar é i gclós spraoi Inis Oírr...

... it poured...

... agus ag clagarnach báistí...

... but when we were done, the children played...

... ach nuair a bhí sé réidh, chuaigh na páistí ag spraoi...

... water-fights in the rain...

... caitheanna uisce sa bháisteach...

... all day long!

... ar feadh an lae!

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Hope It Rains | Soineann nó Doineann is created and curated by Ríonach Ní Néill, produced by Ciotóg, and commissioned by Galway 2020, European Capital of Culture.


Hope It Rains | Soineann nó Doineann arna chruthú ag Ríonach Ní Néill, arna léiriú ag Ciotóg, arna choimisiúnú ag Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.