Treoirlínte | Guidelines
Privacy settings

Treoirlínte | Guidelines

Teanga | Language

Glacfar le hiarratais i nGaeilge nó i mBéarla amháin.

All entries must be written in Irish or English.

Cé atá i dteideal páirt a ghlacadh ann? | Who can take part?

Tá saoránaigh agus cónaitheoirí buana an AE/ tír is iarrthóir an AE/ an Phailistín/ an Iorua i dteideal páirt a ghlacadh sa chomórtas.

The competition is open to citizens and permanent residents of the EU/ EU candidate countries/Palestine/Norway.

Conas iarratas a chur isteach | How to apply

Is féidir cur isteach ar líne amháin ag www.hopeitrains.ie, trí fhoirm iarratais a líonadh isteach agus doiciméid tacaíochta a chur leis.

Submission is by online application only at www.hopeitrains.ie, through filling in an application form with supporting documentation.

Ní ghearfar táille iarratais ort.

There is no submission fee.

 

Spriocdháta: 24:00 GMT, 10 Lúnasa, 2019

Deadline: 24.00 GMT, 10 August, 2019

 

Ullmhaigh do chuid íomhánna agus téacsanna go cúramach. Nuair a chuireann tú isteach ar an chomórtas seo, tugann tú cead do chuid íomhánna agus téacsanna a úsáid sa taispeántas ar-líne, i bpoiblíocht agus cumarsáid phoiblí  bainteach le Hope it Rains | Soineann nó Doineann nó  Gaillimh 2020.

Prepare your image and text material carefully. By submitting this application, you agree that, if your entry is winner or shortlisted, your image and text material may be used for the online exhibition and any communication or publicity purposes by Hope it Rains | Soineann nó Doineann or Galway 2020.

Próiseas Moltóireachta | Judging Process

Céim 1: Cáilitheacht | Stage 1: Eligibility

Deimhneoidh  lucht eagraithe an chomórtais  cáilitheacht agus iomláine na n-iarratas. Ní ghlacfar le hiarratais nach bhfuil iomlán ná incháilithe.

The organisers of the Weatherproof me Competition 2019 will check eligibility and completeness of all entries, ineligible entries will be rejected.

Céim 2: Measúnú | Stage 2: Assessment

Déanfaidh ceathrar moltóirí measúnú ar na hiarratais incháilithe. Bronnfar marcanna as scór iomlán 100 do na hiarratais.

Eligible entries will be reviewed by a jury of 4 experts. Entries will then be rated out of a total score of 100.

 

Na Critéir Mholtóireachta | The Judging Criteria

 1. Caighdeán réiteach ar dhúshláin sa treoir [1 (droch-chaighdeán) go 20 (sár-chaighdeán)]
   Quality of Solution to the challenges in the brief [1 (very poor) to 20 (excellent)]

 2. Nuálaíocht [1 (droch-chaighdeán) go 20 (sár-chaighdeán)]
  Innovation [1 (very poor) to 20 (excellent)]

 3. Grinneas Léirshamhlú Réitigh [1 (droch-chaighdeán) go 20 (sár-chaighdeán)]
  Clarity of Visualisation of the Solution [1 (very poor) to 20 (excellent)]

 4. Indéantacht an dearaidh [1 (droch-chaighdeán) go 20 (sár-chaighdeán)]
   Feasibility of the design [1 (very poor) to 20 (excellent)]

 5. Inbhuanaitheacht an dearaidh [1 (droch-chaighdeán) go 20 (sár-chaighdeán)]
  Sustainability of the design [1 (very poor) to 20 (excellent)]


Buaiteoirí |Winners

Beidh an bua ag an 5 iarratasóir leis an scór is airde.

The 5 entries with the highest scores will be selected as Winners of the Weatherproof Me Design Competition 2019.


Gearrliosta | Shortlist

Roghnófar na hiarratasóirí leis an chéad 10 scór eile is airde don Ghearrliosta.

The next 10 entries with the highest scores will be selected for the Shortlist.


Moltaí | Special Mentions

Bronnfar na moltaí a leanas, más cuí

 • Idirghníomhaíocht shamhlaíoch leis an aimsir
 • Dearadh a bhaineann úsáid as, nó a tharraingíonn aird ar an Ghaeilge
 • Dearadh nó teicneolaíocht nualach
 • Dearadh inbhuanaithe
 • Dearadh spraíúil
 • Fíor-áilleacht

The following Special Mentions will be awarded, where appropriate

 • Inventive interaction with the weather
 • Dearadh a bhaineann úsáid as, nó a tharraingíonn áird ar Ghaeilge
 • Innovative design/use of technology
 • Sustainable design
 • Playful design
 • Sheer Beauty

Hope It Rains | Soineann nó Doineann is created and curated by Ríonach Ní Néill, produced by Ciotóg, and commissioned by Galway 2020, European Capital of Culture.


Hope It Rains | Soineann nó Doineann arna chruthú ag Ríonach Ní Néill, arna léiriú ag Ciotóg, arna choimisiúnú ag Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.