Treoir | Design Brief
Privacy settings

Treoir | Design Brief

Dear acomhal inchaite idir an chorp agus aimsir na Gaillimhe, gur féidir a chaitheamh nó a chur ar chorp.

D’fhéadfadh sé

 • dearcadh difriúil a thabhairt ar an teorainn idir an chorp agus an aimsir.
 • plé a dhéanamh ar an tionchar atá ag aimsir na Gaillimhe ar an chorp.
 • athrú meoin a chothú maidir lenár n-iompar sa bháisteach, sa ghaoth, sa dorchadas.
 • ár ngníomhaíocht, nó easpa gníomhaíochta, faoi athrú aeráide agus bainistíocht ar uisce a cheistiú.
 • lá a dhéanamh den aimsir

Agus tú ag tabhairt faoin dearadh, déan machnamh ar na ceisteanna thíos:

 • Cén tionchar atá aige sa drochaimsir ar an cheist “an rachaidh mé amach, nó an rachaidh mé faoi theach?”

agus/nó

 • Cén sort gaoil atá aige leis an ghaoth agus/nó an bháisteach agus/nó an dorchadas?

agus/nó

 • An gcothaíonn sé caidreamh agus comhluadar?

agus/nó

 • An ndéanann sé spraoi leis an ghaoth nó an bháisteach?

agus/nó

 • An ionann ‘síondíonach’ agus an aimsir a shéanadh? An bhfuil gá duit tú féin a chosaint ón aimsir? In ionad an ghaoth agus an bháisteach a shéanadh, conas mar a bheadh sé fáilte a chur roimh an bháisteach agus an ghaoth, iad a bhailiú agus a chruinniú, agus claochlú a dhéanamh orthu?

Cén sórt ruda é ‘acomhal coirp agus aimsire’? Ceann ina bhféadfaí bogadh thart faoin bháisteach agus an ghaoth? Ceann ina bhféadfaí crochadh thart faoin bháisteach agus an ghaoth? Ceann ar son níos mó ná aon chorp amháin?

An mbaineann an dearadh úsáid as Gaeilge, nó an dtarraingíonn sé aird ar Ghaeilge?

An bhfuil sé

 • Spraíúil?
 • Cuideachtúil?
 • Álainn?
 • Barúil?
 • Nuálach?
 • Inbhuanaithe?
 • Drámata?

Cuirfear fáilte freisin roimh iarratais ó ghrúpaí idirdhisciplíneacha nó iarratais a bhaineann úsáid as cur chuige comhoibríoch, maraon le hiarratais a bhaineann úsáid as teicneolaíocht inchaite, nó ceirdeanna traidisiúnta. Níl teorainn ná coinníollacha ar an dearadh ná ar an déantúsaíocht.

Hope It Rains | Soineann nó Doineann arna chruthú ag Ríonach Ní Néill, arna léiriú ag Ciotóg, arna choimisiúnú ag Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.


Hope It Rains | Soineann nó Doineann is created and curated by Ríonach Ní Néill, produced by Ciotóg, and commissioned by Galway 2020, European Capital of Culture.